Українська
 
175 років Уманському національному університету садівництва
Дата введення в обіг: 14 травня 2019
Технічні характеристики
Номінал Метал Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук Фактичний тираж, штук
медаль нейзильбер 35,0 спеціальний анциркулейтед рифлений 20000 20000

 

Серія: Інші монети

Пам`ятна медаль, присвячена одному з найстаріших закладів вищої освіти України – Уманському національному університету садівництва. Освітні витоки університету беруть свій початок у 1844 році, коли в Одесі було засноване Головне училище садівництва, яке згодом переведено до Умані, у місцевість традиційного садівництва. Завданням училища було готувати висококваліфікованих садівників і досвідчених науковців у галузі садівництва. Нині це відомий аграрний освітній заклад із багатими традиціями, унікальною історією, потужний навчально-науково-виробничий комплекс із широким спектром цікавих і популярних на ринку праці спеціальностей.

Роздрібна ціна, 46 грн: (станом на 14.05.2019)

 

 На аверсі медалі розміщено: угорі на дзеркальному тлі малий Державний Герб України, під яким написи: УКРАЇНА 2019, у центрі – будівля університету, на тлі якої – дзеркальний абрис студента (праворуч) та зображення рослин (ліворуч); по колу на матовому тлі написи: УМАНСЬКОМУ НАЦІОНАЛЬНОМУ УНІВЕРСИТЕТУ САДІВНИЦТВА; унизу на дзеркальному тлі – 175/РОКІВ. Логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України (угорі праворуч від будівлі).
На реверсі медалі розміщено стилізовану композицію, що символізує мистецтво садівника, який із любов’ю вирощує сад: на передньому плані на матовому тлі – рука, що кидає в землю насіння, на дзеркальному тлі – квіти і дерево з плодом.

 

Художники: аверс: Куц Марина, реверс:
Скульптори: Дем`яненко Володимир, Атаманчук Володимир

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов