Українська
 
Орлан білохвіст

Дата введення в обіг: 10 липня 2019
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук
10 Срібло 31.1 38,6 пруф рифлений 2500

 

Серія: Флора та фауна України

Присвячена орлану-білохвосту – одному з найбільших представників хижих птахів Євразії, зникаючому виду (ряд – Соколоподібні, родина – Яструбові), уключеному до Червоної книги України та Європейського Червоного списку тварин і рослин, що перебувають під загрозою зникнення.


Роздрібна ціна, 911 грн: (станом на 10.07.2019)

 

На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ/2019 та логотип Банкнотно-монетного двору Національного банку України.
На реверсі монети зображено орлана-білохвоста та написи півколом: ОРЛАН-БІЛОХВІСТ (вгорі), HALIAEETUS ALBICILLA (унизу).

 

Художник: аверс: Дем`яненко Володимир, реверс:
Скульптор: Дем`яненко Володимир

 

 
Сайт для коллекционеров-любителей и профессионалов