Українська
 
Совка розкішна - срібло

Дата введення в обіг: 2 червня 2020
Технічні характеристики
Номінал Метал Маса, г Діаметр, мм Якість карбування Гурт Тираж, штук Фактичний тираж, штук
10 срібло
(Ag 925)
31.1 38,6 пруф гладкий із заглибленим написом 2500 2500

 

Серія:Флора і фауна

Присвячена Совці розкішній – рідкісному виду комах (ряд – Лускокрилі, родина Noctuidae), зникаючому виду, уключеному до Червоної книги України. В Україні зустрічається локально на Поліссі, у Лісостепу, Степу та Криму (Київська, Житомирська, Чернігівська, Сумська, Черкаська, Луганська, Харківська області, Крим).


Роздрібна ціна, 2078 грн: (станом на 07.08.2020)

 

  На аверсі монети в обрамленні вінка, утвореного із зображень окремих видів флори і фауни, розміщено малий Державний Герб України та написи: УКРАЇНА/10/ГРИВЕНЬ/2020.
  На реверсі монети на дзеркальному тлі зображено совку розкішну та написи півколом: СОВКА РОЗКІШНА (угорі праворуч), STAUROPHORA CELSIA (унизу ліворуч).

 

Художник: Дем`яненко Володимир
Скульптор: Дем`яненко Володимир

 

 
Сайт для колекціонерів-аматорів і професіоналів